Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Относно: използването на интернет страницата www.zararooms.com

ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, “Алимар11”ООД, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
ЗараРуумс се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. “Алимар11”ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.“Алимар11”ООД не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
“Алимар11”ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите на “Алимар11”ООД. Данните Ви служат само за контакт с вас, относно предоставените услуги от “Алимар11”ООД.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които “Алимар11”ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
- При заявка за резервация или контакт с “Алимар11”ООД– Вашето име, електронен адрес, телефон

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за “Алимар11”ООД са:
- За контакт с вас.

Направете резервация

5 + 3 =