ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Относно: използването на интернет страницата www.zararooms.com


ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “ЗараРуумс”, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
ЗараРуумс се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. ЗараРуумс не продава вашите данни на други дружества или лица. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.


КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ЗараРуумс не обработва такава информация за Вас.


СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗараРуумс събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите на ЗараРуумс. Данните Ви служат само за контакт с вас, относно предоставените услуги от ЗараРуумс.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които ЗараРуумс може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.


КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При заявка за резервация или контакт с ЗараРуумс – Вашето име, електронен адрес, телефон


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ЗараРуумс са:
- За контакт с вас.